نماینده صنف IT در انتخابات اتاق بازرگانی رای نیاورد

رئیس کمیسیون سخت افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای، از عدم کسب آرای لازم جهت ورود نماینده صنف IT به اتاق بازرگانی، در انتخابات سراسری “اتاق” خبر داد.
مهندس باقر بحری، رئیس کمیسیون سخت افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای، در گفت وگو با سیتنا، اظهار داشت: متاسفانه، در مرحله نخست برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی، نماینده صنف IT انتخاب نشد، اما با توجه به این که هنوز اعضای علل بدل، اعلام نشده اند، امیدواریم در این مرحله حداقل یک نماینده از IT انتخاب شده و آرای لازم را کسب کند.
وی، با اشاره به رقابت شدیدتر امسال کاندیداها نسبت به سالهای گذشته جهت ورود به اتاق بازرگانی، افزود: با توجه به سال اول شرکت صنف IT در انتخابات اتاق بازرگانی، سیاستهای لازم اتخاذ نشده بود و پیش بینی این استقبال پرشور را نداشتیم.
رئیس کمیسیون سخت افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای، در پایان خاطرنشان کرد: براساس بررسی ها و مطابق چگونگی استقبال از انتخابات در سالهای پیش، ۹۰ درصد احتمال رای آوردن در انتخابات وجود داشت که به دلیل استقبال فراتر از انتظار، این امر محقق نشد.
ارائه شده در سیتنا