فروش یک میلیون و ۲۰۰ تا یک میلیون و ۴۰۰هزار رایانه در سال ۸۵ در ایران – رشد فروش رایانه به دلیل حذف برخی رقبا از صحنه بازار بوده است!

رئیس کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، از فروش یک میلیون و دویست تا یک میلیون و چهارصد هزار دستگاه رایانه در طول سال گذشته در سراسر کشور خبر داد.
مهندس باقر بحری، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت : با وجود رشد فروش در بازار از سوی برخی شرکت‌های رایانه‌ای، واقعیت این است که این رشد (بعضا) به دلیل حذف برخی دیگر از شرکت‌های واردکننده و رقبا از صحنه بازار بوده است!
وی، افزود: با این حال، میزان فروش رایانه و کیفیت آن در بازار در طول سال ۸۵، رشد و تفاوت زیادی نسبت به سال ماقبل (۸۴) نداشته است.
بحری، تصریح کرد: اساسا به هیچ‌وجه، رشد فروش رایانه در برخی شرکت‌ها، به معنای رشد فروش در “بازار” نیست.
رئیس کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، در عین حال، معتقد است که IT، قابلیت رشد بیشتری را درسال گذشته داشت و برای امسال نیز پیش‌بینی می‌کند که میزان عرضه و فروش کالای IT در بهترین شرایط نسبت به سال گذشته قرار داشته باشد.
ارائه شده در سیتنا