رابطه برد-برد، به رفع سوء تفاهم‌ها میان دولت و بخش خصوصی می‌انجامد

رئیس کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، از برنامه‌ریزی جهت افزایش تعامل و ارتباط با دولت به عنوان یکی از برنامه‌های سال ۸۶ این سازمان خبر داد.
مهندس باقر بحری، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: برقراری ارتباط نزدیک با بخش دولتی، از عمده‌ترین مسائل مورد پیگیری سازمان است، هرچند که با وجود استقبال زیاد دو طرف در این زمینه، تاکنون این تعامل و رابطه “ارگانیک” نشده است.
وی افزود: سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، در صورت برقراری ارتباط مستمر و منظم با وزارت صنایع و معادن، وزارت بازرگانی و گمرکات کشور، می‌تواند تاثیرگذاری بسیار بهتری داشته باشد و تلاش‌هایی نیز برای رفع این نقطه ضعف در حال انجام است.
بحری، در خصوص تاثیر این ارتباط خاطرنشان کرد: چون شرکت‌های خصوصی، نمایندگان مردم و مجموعه آن‌ها بدنه سازمان نظامی صنفی هستند، لذا ارتباط نزدیک این سازمان با دولت منجر به ارتباط مردم با دولت به شکل ارگانیک وبالعکس خواهد شد.
رئیس کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، اظهار داشت: بدین ترتیب، مسائل و مفاهیم از سوی دو طرف بهتر درک شده و بسیاری از سوء تفاهم‌ها که عمدتا به دلیل عدم ارتباط ایجاد می‌شود، از میان خواهد رفت.
بحری، با اظهار امیدواری نسبت به موفقیت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در این عرصه، گفت: در این میان، مهم “برد برد” است؛ به گونه‌ای که تنها یک طرف منتفع نخواهد بود.
ارائه شده در سیتنا