سازگار ارقام با تفکر نوین – مهندس باقر بحری، مدیرعامل سابق آواژنگ سیستم به گروه سازگارارقام پیوست

در پی جدایی از گروه شرکت‌های آواژنگ، مهندس باقر بحری به شرکت سازگارارقام پیوست.
مهندس بحری مدیرعامل سابق شرکت آواژنگ سیستم که به عنوان یکی از موسسین و مدیران ارشدگروه شرکت‌های آواژنگ مطرح بود به علت آنچه که تفاوت دیدگاه و دور شدن از خطوط اولیه ترسیم شده در ابتدای کار، نامیده از سمت خود کناره‌گیری و به عنوان مدیرکل توسعه سازمان و بازار شرکت سازگارارقام انتخاب شد.
در مراسم معارفه‌ای که به همین منظور با حضور اعضاء و پرسنل شرکت سازگارارقام ترتیب داده شده بود توسط مهرزاد رجبی پور عضو ارشد هیات مدیره سازگارارقام معرفی و رسماً به عنوان مدیرکل توسعه سازمان و بازار سازگارارقام همکاری خود را شروع کرد.
سازگارارقام به عنوان یکی از قدیمی‌ترین ارایه‌دهندگان کالا و خدمات پشتیبانی در بازار کامپیوتر ایران بعد از سالها فعالیت و تجربه در بازار ایران با تنوع وسیعی از کالاها و نامهای تجاری در اقدامی حساب شده مدیر موفق و مستفی رقیب دیرینه خود را به خدمت گرفت تا با تفکری جدید به آینده بازار چشم بدوزد.
مهندس بحری نیز به علت وجود اختلافات متعدد در سیستم مدیریت گروه شرکت‌های آواژنگ در نهایت عطای آواژنگ را به لقایش بخشید و از آن دل کند. درست بعد از گذشت نزدیک به ۲ ماه که از جدایی وی از آواژنگ می‌گذشت و پس از معرفی مدیرعامل جدید شرکت آواژنگ سیستم که قبلا توسط وی اداره می شد به گروه سازگارارقام، رقیب قدیمی خود پیوست.
با توجه به سابقه مهندس بحری در بازار قطعات کامپیوتر انتظار می رود نفوذ سازگار ارقام در بازار کامپیوتر ایران بیش از پیش افزایش یافته با روشهای نوینی که مهندس بحری با انگیزه فراوان در سمت جدید خود به کار خواهد بست به جلو حرکت خواهد کرد.
البته در مراسم معارفه مهندس بحری خانم مهندس رجبی‌پور به صراحت از مهندس بحری به عنوان گزینه ایده‌آل برای سرعت بخشیدن به حرکت سازگارارقام و تغییرات آن در بازار یاد کرد و عنوان کرد که مدت زیادی به دنبال چنین فردی برای حضور در سیستم مدیریت شرکتش بوده و با آزاد شدن مهندس بحری از مدیریت آواژنگ از وی برای همکاری دعوت بعمل آمده است.