ادغام شوراها باعث رونق اقتصادی حوزه IT می‌شود

با توجه به حضور گسترده شرکت‌های دولتی در بازار ایران، ادغام شوراها موجب رونق اقتصادی حوزه IT و انجام اقدامات گسترده، مسنجم و همراه با برنامه می‌شود.
مهندس باقر بحری، قائم‌مقام کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: با ادغام شوراها و حرکت مسنجم و قوی‌تر مراکز تصمیم‌گیری IT، رونق اقتصادی این حوزه بالاتر می‌رود.
وی، با اشاره به تعدد و گستره شرکت‌های دولتی در کشور، وجود مراکز تصمیم‌گیر کلان در حوزه فناوری اطلاعات را ضروری دانست و افزود: درغیر این صورت، اقدامات بزرگ و گسترده همراه با برنامه انجام نخواهد شد.
بحری، همچنین تعدد مراکز تصمیم‌گیر را موجب بروز مشکلات خاص در کشور عنوان و خاطرنشان کرد: عدم همخوانی و هماهنگی این شوراها، یکی از مسائل ممکن است.
وی گفت: در مجموع ادغام شوراها امری مثبت در حوزه IT محسوب می‌شود.
قائم‌مقام کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، در خصوص کنترل مکرر استانداردهای کالاهای IT نیز گفت: این موضوع به صورت جدی در حال پیگیری است، چرا که از این ناحیه، تاکنون مشکلات فراوانی به وجود آمده است.
ارائه شده در سیتنا