برگزاری نمایشگاه جیتکس در دوبی باعث حسرت است

برگزاری نمایشگاه جیتکس در دوبی همیشه باعث حسرت ما است، چرا که چنین نمایشگاه‌هایی در کشور ما به دلایل غیر منطقی برگزار نمی‌شود.
مهندس باقر بحری، قائم‌مقام کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، با بیان این مطلب اظهار داشت: بسیاری از شرکت‌های سخت‌افزار ایرانی، به طور گسترده در نمایشگاه جیتکس دوبی حضور ‌یافته‌اند که البته بخشی از آنها نه با عنوان شرکت ایرانی، بلکه به نمایندگی از شرکت‌های خارجی در نمایشگاه حاضر هستند.
بحری تصریح کرد: برگزاری نمایشگاهی همچون جیتکس، فرصت بسیار خوبی برای بازار IT کشورمان است و باید با تقویت زیرساخت‌های نمایشگاهی و توجه به IT این فرصت‌ها را فراهم کرد.
وی، نقش بخش خصوصی را دراین رابطه مهم ارزیابی و تصریح کرد: نباید همیشه به اقدامات دولتی متکی بود و بخش خصوصی باید تلاش زیادی را در این زمینه از خود بروز دهد.
ارائه شده در سیتنا