کاهش روند فروش رایانه در سال جاری – امسال ۳۰۰ هزار رایانه کمتر به فروش رفته است

فروش رایانه در سال جاری نسبت به سال گذشته نه تنها رشد نداشته، بلکه با روند کاهش فروش مواجه شده‌ایم.
باقر بحری، قائم‌مقام کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، در گفت‌وگو با خبرنگارسیتنا، اظهار داشت: سال گذشته، درکشور حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار رایانه به فروش رفت که این رقم در سال جاری – نسبت به مدت مشابه سال قبل – حدودا ۳۰۰ هزار رایانه کمتر به فروش رفته است.
وی افزود: به تعبیری دیگرحداقل در سال جاری روند فروش رایانه نه تنها رشد نداشته است، بلکه می‌توان گفت که با کاهش فروش رایانه نیز مواجه شده‌ایم.
بحری، علت عدم رشد فروش رایانه در ایران خصوصی نبودن بازار و نبود رونق اقتصادی در این حوزه عنوان کرد و افزود: این مسائل درحالی است که رایانه کالایی سرمایه‌ای است، اما از بازار خوبی در کشور ما برخوردار نیست.
قائم‌مقام کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، در عین حال معتقد است که IT، قابلیت رشد بیشتری را درسال گذشته داشت و برای امسال نیز پیش‌بینی می‌کند که میزان عرضه و فروش کالای IT در بهترین شرایط نسبت به سال گذشته در رده پایین‌تری قرار داشته باشد!
ارائه شده در سیتنا