الکامپ استاندارد نبود

برخی شرکت های بزرگ سخت افزاری به دلیل داشتن انتظار بیشتر، در نمایشگاه الکامپ شرکت نکردند، در عین حال آماری در خصوص تعداد دقیق شرکت کنندگان سخت افزاری الکامپ نیز نداریم.
باقر بحری، قائم مقام کمیسیون سخت افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای، در گفت وگو با سیتنا، اظهارداشت: هرچند آمار دقیقی از تعداد شرکت های سخت افزاری و نرم افزاری شرکت کننده در الکامپ نداریم، اما می توان گفت که شرکت های بزرگ سخت افزاری حضور کمتری نسبت به شرکت های متوسط و کوچک داشته اند.
وی تاکید کرد: شرکت هایی که انتظار معین تجارتی از این نمایشگاه داشتند، به دلیل فراهم نبودن این خواسته ها در آن شرکت نکردند، اما نمایشگاه برای شرکت های کوچک و متوسط مکان مناسبی جهت معرفی و رشد بود.
بحری، برخی دیدگاه ها مبنی بر تمایل شرکت های بزرگ برای برای حضور در نمایشگاه های خارجی را رد کرد و افزود: شخصا به این موضوع اعتقاد ندارم، چراکه شرکت های بزرگ بیشتر تمایل دارند در نمایشگاه هایی شرکت کنند که ارزش افزوده ایجاد کرده و بتواند حداقل های نیاز یک مدیا را برآورده کند.
وی گفت: البته برخی نمایشگاه های خارجی استانداردهایی دارد که متاسفانه به نظر می رسد هیچ یک از آن ها در نمایشگاه الکامپ رعایت نشده است که از جمله آن می توان به تقویم مشخص، شفافیت قواعد و قوانین آن، فراهم بودن امکانات نمایشگاهی مناسب اشاره کرد.
قائم مقام کمیسیون سخت افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای، در خصوص راه کارهای برگزاری مناسب تر الکامپ، تصریح کرد: در این زمینه راه کارهای بسیاری وجود دارد و حتی سازمان نظام صنفی رایانه ای نیز خواست تا اقدامات جدی داشته باشد که چندان به آن توجه نشد، ضمن آن که برگزاری هم زمان الکامپ و تلکام باعث تعداد زیاد بازدیدکنندگان و القای رسیدن به اهداف نمایشگاه شد، در حالی که نمایشگاه زمانی به اهداف خود می رسد که قراردادهای تجاری متعدد در آن منعقد شده و بتواند شرکت های خارجی را جذب کند که این چنین اتفاقی در الکامپ صورت نگرفته است.
ارائه شده در سیتنا