آمار دقیق تولید رایانه در کشور را نداریم

به دلیل نبود جایگاه و مسیری معین برای کنترل تعداد رایانه های تولیدی در کشور، آمار مستندی از این موضوع مهم در دست نیست!
باقر بحری، قائم مقام کمیسیون سخت افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای، در گفت وگو با سیتنا، اظهار داشت: تنها برآورد و شایعه (!) مطرح در خصوص تعداد رایانه های تولیدی در کشور ما، حدود یک میلیون و دویست تا یک میلیون و پانصد هزار رایانه است.
وی افزود: به علت این که جایگاه و مسیر معینی برای کنترل این موضوع در کشور وجود ندارد، متاسفانه آمار دقیقی را نیز نمی توان مطرح کرد.
بحری، در خصوص نهاد مسوول تهیه آمار مستند تولید رایانه در ایران، این امر را از وظایف کمیسیون سخت افزار ندانست و اظهار عقیده کرد: بهترین متولی برای این مهم، وزارت صنایع و معادن و اداره گمرکات به دلیل داشتن آمار (به ترتیب) تولیدات و واردات رایانه هستند.
وی در پایان گفت: به نظر می رسد، درحال حاضر، در کشور ما حدود ۱۵ میلیون رایانه موجود است که البته بخشی از آن ها کارآمد و به روز نیستند.
ارائه شده در سیتنا