پیش کسوتان صنف، پیشنهاد ۲۰ را حمایت کردند

مادیران – ژرف نگر- سامانه سبز- کامپیوتر ریز- نقش- سازگارارقام – امتداد سازگار – آواژنگ – خدمات آواژنگ – آواژنگ سیستم – آتنا – انفورماتیک گستر – at&t – عیاران – ایران نوت بوک – امرداد همراه – هپیران – آینده سیما – شاب تک و گروه دیگری از شرکت های قدیمی در صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشنهاد ۲۰ را ارایه کرده و از حضور آنها در هیات مدیره آتی سازمان نظام صنفی رایانه استان تهران حمایت نمودند.
اعضای پیشنهاد ۲۰ عبارتند از: شاخه شرکت ها: بیتا طهماسبی از خدمات آواژنگ، شبنم طباطبایی نژاد از فناوری اطلاعات و ارتباطات آتنا، پرویز رحمتی مهندسی نرم افزار رایورز، باقر بحری از سازگار ارقام، محمد علی نیلفروشان از بلوتوث شرق، علیرضا پورنقش بند از نرم افزاری نقش، حسین غروی رام از انفورمتیک گستر، مهران خوانساری ابیانه از مهندسی پدید پرداز، حمید بابادینیا از گیلاس کامپیوتر، محمود رضا خادمی از آزادنت رسانه، محمد یوسفیان از حساب و اندیش، مهرداد ذوالفقاریان از مهندسی نظام اندیشه، عبدالمحمد بیدختی نژاد از آوای سگال نت، سعید رجب زاده از امرداد همراه و علیرضا صالحی از دیده بان ایما تدبیر شاخه فروشگاه ها: غلامرضا فخری از هپیران، احسان بیات از امرداد همراه و رضا حیدری رنجبر از عیارانشاخه مشاورن: آزاده داننده و احسان شیردل.
ارائه شده در ديده بان آي تي ايران