منتخبان نظام صنفی رایانه‌ای

این انتخابات صبح روز پنجشنبه و در تهران برگزار شد. این انتخابات صبح روز پنجشنبه و در تهران برگزار شد. به گزارش تلنا اسامی منتخبان به شرح زیر است: شاخه شرکت ها:
اعضای اصلی:
۱- پرویز رحمتی
۲- مهران خوانساری ابیانه
۳- حمید بابادی نیا
۴- محمد ثروتی
۵- محمد یوسفیان
۶- بیتا طهماسبی
۷- حسین غروی رام
۸- محمودرضا خادمی
۹- مهرداد ذوالفقاریان
۱۰- سیدعبدالکریم رییس کرمی
۱۱- عبدالمحمد بیدختی نژاد
۱۲- محمد علی نیلفروشان
۱۳- باقر بحری
۱۴- پیام کرباسی
۱۵- علیرضا پورنقشبند
اعضای علی البدل: ۱- رضا آسیابانی ۲- افشین کازرونی ۳- رضا دانش
اعضای اصلی شاخه فروشگاه ها – رضا حیدری رنجبر – احسان بیات بیدکربه – غلامرضا فخری عضو
علی البدل: – احمد حشدری
اعضای اصلی شاخه مشاوران – آزاده داننده – بابک رشیدی آشتیانی
عضو علی البدل: – ساسان شیردل بازرس اصلی و علی البدل – پرویز شهپر – محمد مولوی دامنابی
ارائه شده در تلنا