منتخبان نظام صنفی رایانه‌ای

این انتخابات صبح روز پنجشنبه و در تهران برگزار شد. این انتخابات صبح روز پنجشنبه و در تهران برگزار شد. به گزارش تلنا اسامی منتخبان به شرح زیر است: شاخه شرکت ها:
اعضای اصلی:
1- پرویز رحمتی
2- مهران خوانساری ابیانه
3- حمید بابادی نیا
4- محمد ثروتی
5- محمد یوسفیان
6- بیتا طهماسبی
7- حسین غروی رام
8- محمودرضا خادمی
9- مهرداد ذوالفقاریان
10- سیدعبدالکریم رییس کرمی
11- عبدالمحمد بیدختی نژاد
12- محمد علی نیلفروشان
13- باقر بحری
14- پیام کرباسی
15- علیرضا پورنقشبند
اعضای علی البدل: 1- رضا آسیابانی 2- افشین کازرونی 3- رضا دانش
اعضای اصلی شاخه فروشگاه ها – رضا حیدری رنجبر – احسان بیات بیدکربه – غلامرضا فخری عضو
علی البدل: – احمد حشدری
اعضای اصلی شاخه مشاوران – آزاده داننده – بابک رشیدی آشتیانی
عضو علی البدل: – ساسان شیردل بازرس اصلی و علی البدل – پرویز شهپر – محمد مولوی دامنابی
ارائه شده در تلنا