انتخاب اعضای شورای مرکزی جهت معرفی به رئیس جمهور

سه عضو شوراي مركزي سازمان نظام صنفي رايانه‌اي كشور انتخاب شدند تا رييس جمهور يكي از ايشان را به عنوان رييس اين سازمان منصوب نمايد.
اولین جلسه دور دوم شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در روز سه‌شنبه ۸ بهمن ۱۳۸۷ در محل اين سازمان تشکیل گردید.
به گزارش روابط عمومي اين سازمان، در ابتدای جلسه، سعیدی نائینی ضمن خوشامدگویی و عرض تبریک به اعضای منتخب، جلسه را آغاز نمود و در خصوص انتخاب ۳ نفر جهت معرفی به ریاست جمهوری برای ریاست سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، توضیحاتی را ارائه داد.
در ادامه سعیدی نائینی به عنوان رئیس جلسه و آقایان سیدحسن هاشمی و فرهاد عجمی به عنوان ناظر و ناصر مهرتاش به عنوان منشی جلسه انتخاب گردیدند و پس از رأی¬گیری، افراد زیر جهت معرفی به ریاست جمهوری انتخاب شدند.
۱- آقای پرویز رحمتی با ۱۹ رأی
۲- آقای محمودرضا خادمی با ۱۳ رأی
۳- آقای باقر بحری با ۷ رأی
گفتني است تعداد اعضای حاضر دارای حق رأی در جلسه ۲۰ نفر بوده و کل آرای مأخوذه نیز ۲۰ رأی شمارش گردید.
همچنين شايان ذكر است كه مطابق قانون، پس از ارائه اسامي پيشنهادي به رييس جمهور، وي يكي از اين نامزدها را انتخاب، و حكم رياست اين سازمان را به نام او امضا خواهد نمود.
ارائه شده در ایتنا