معرفی رییس سازمان نظام صنفی تا چند روز آینده

بازار دیجیتال- بحث به عضویت در آمدن شرکت های کامپیوتری که ماهیت فروشگاهی دارند در اتحادیه صنف رایانه، ماشین های اداری و داده ورزی و … همچنین انتخاب رییس سازمان نظام صنفی رایانه ایران از موضوعاتی است که در مورد آن با باقر بحری یکی از اعضای هیات مدیره سازمان نظام صنفی صحبت کرده ایم.
رییس سازمان نظام صنفی تهران اخیرا گفته است که شرکت های کامپیوتری که ماهیت فروشگاه هایی دارند طبق قانون می توانند به عضویت اتحادیه صنف رایانه، ماشین های اداری و داده ورزی درآیند. این موضوع تا چه حد صحت دارد؟متاسفانه من اطلاع دقیقی در این زمینه ندارم، اما قرار است در جلسه ای که یکشنبه شب برگزار می شود، این موضوع مطرح شود.
در مورد ارسال نامه تهدیدآمیز این اتحادیه به شرکت های سخت افزاری چطور؟بعد از جلسه می توانم اطلاعات دقیق تری در اختیارتان بگذارم.شنیده می شود رییس سازمان نظام صنفی ایران تا اواخر فروردین ماه انتخاب و معرفی می شود. انتخاب رییس این سازمان در چه مرحله ای است؟خادمی، رحمتی و اینجانب سه نفر از اعضایی هستند که برای احراز این مقام در اسفند ماه سال گذشته به ریاست جمهوری معرفی شده اند و قرار بر این است که طی چند روز آینده رییس جمهور از این بین یک نفر را انتخاب کند.در مورد این انتخاب چه حدسی می زنید؟ما امیدواریم آقای رحمتی انتخاب شوند.
ارائه شده در دنیای اقتصاد