سپاس

هر کسی روزی پا به دنیا می‌ذاره و یقینا یگانه‌ایست که می‌تونه اثر خود را در جهان هستی ثبت بکنه. اما طلوع چیز دیگری است. من فکر می‌کنم طلوع انسان‌ها یک روزی است در طول زندگی، وقتی تو اثر یگانه‌گی خود را ثبت می‌کنی. امیدوارم این روز سرشار از انسانیت و وفای عهد با مردم باشه؛ مهم نیست چطوری، مهم اینه که بوی عطرشو داشته باشه.
امروزه اینترنت و فضای سایبر معانی جدیدی از زیستن رو به رخ می‌کشه؛ احساس دوستی به پهنای جهان، اینکه تنها نیستی و اینکه چقدر آدمها رو دوست داری و چقدر دوستت دارند. نادرترین کادوی عمرت رو می‌گیری تا بتونی بودن با عزیزانت رو به گونه‌ای دیگر تجربه کنی. از همه شما سپاسگزارم که من را دریافتید و حس خود را با من قسمت کردید. بر گستره خیال می‌نشینم و گونه‌هایتان را می‌بوسم.
از جعفر و گل‌مر و گل‌رخ و همه کسانی که در این راه کمک کردند سپاسگزارم. به همه آنها که یاد خود را با یاد من در آمیختند، به وسعت عشق وام دارم.